Hledat Přihlásit se Poptávka CZ / EN / AR

SIMOTICS XP

Elektromotory s ochranou proti výbuchu nebo vznícení

Simotics XP jsou elektromotory pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů nebo pro prostředí s nebezpečím vznícení hořlavých prachů.
Výkony od 0,06 do 500kW.

Zahrnuto provedení pro následující podmínky:

 • 2G - Zóna 1 (Gb)
  Zóna s příležitostným výskytem výbušných par a plynů
 • 3G - Zóna 2 (Gc)
  Zóna, kde se za běžného provozu nevyskytují výbušné par a plyny, ale pokud se tak stane, je to jen zřídka a krátkodobě
 • 2D - Zóna 21 (Db)
  Zóna s příležitostným výskytem oblaku hořlavých prachů (včetně vodivých)
 • 3D - Zóna 22 (Dc)
  Zóna, kde se za běžného provozu nevyskytují hořlavé prachy, ale pokud se tak stane, je to jen zřídka a krátkodobě

Provedení pro Zónu 0 (trvalý výskyt výbušných plynů) a Zónu 20 (trvalý vyskyt hořlavých prachů) k dispozici nejsou.

Na přání nabídneme také speciální provedení nevýbušných motorů (jako například provedení pro důlní prostředí).

Všeobecné vlastnosti:

 • v případě napájení z měniče je nutná speciální konfigurace motorů a certifikovaná tepelná ochrana vinutí.
 • omezené možnosti konfigurace
  • omezená variablilita modulárních nástaveb oproti standardním motorům
  • omezené možnosti pro zvýšené teploty okolí
 • ke každému motoru certifikace ATEX
 • standardizované rozměry zajišťující kompatibilitu s produkty jiných značek

Přehled nízkonapěťových motorů nakrátko